Prvih trideset godina Tvrtka BESTPROJEKT d.o.o., Biro za energetiku i strojarsku tehniku, nastala je kao 40%-tna pravna sljednica tvrtke MAŠINOPROJEKT iz Zagreba, te je kontinuirano nastavila poslovanje jednog od najveæih projektantskih biroa još od 1950-te godine. Danas je BESTPROJEKT d.o.o. obiteljska tvrtka i vlasnik udjela u Graðevinsko-arhitektonskom birou MAŠINOPROJEKT-GAB iz Zagreba te spada u sam vrh projektiranja i savjetovanja u graditeljstvu. Osnovna je djelatnost naše tvrtke projektiranje, nadzor i savjetovanje u podruèju strojarskih instalacija, procesne i energetske industrije te izrada elaborata zaštite okoliša i dokumentacije za inspekciju posuda pod tlakom. Trideset godina smo poslovali na adresi Braæe Domany 8 u Zagrebu. Preselili smo se 01.01.2009. u nov, moderno ureðen i opremljen prostor u poslovnoj zgradi ELUSAR u Petrovaradinskoj 7/7, uz Zagrebaèku aveniju u Zagrebu, koji nam omoguæuje ugodnije i kvalitetnije poslovanje.
Tvrtka trenutno zapošljava osam djelatnika, od kojih je jedan sa srednjom, te sedam s visokom struènom spremom. Meðu njima je èetvero ovlaštenih inženjera strojarstva koji su èlanovi Hrvatske komore inženjera strojarstva. Radno iskustvo uposlenih u rasponu je od dvije do trideset i pet godina, a obuhvaæa rad u projektiranju i komunalnoj infrastrukturi raznih vrsta energetskih, poslovnih i stambenih objekata, trgovaèkih centara, tvornica, hotela, banaka, bolnica, željezara, industrije tekstila i prerade metala. Struènošæu, znanjem i dugogodišnjim iskustvom preko pola stoljeæa, naša je tvrtka ostvarila mnogobrojne poslovne rezultate na lokalnoj, nacionalnoj i meðunarodnoj razini. Takoðer potièemo prenošenje znanja i iskustva sa starijih na mlaðe kolege, što rezultira svakodnevnim napredovanjem i otvaranjem novih poslovnih vidika naših uposlenika i cjelokupnog poslovanja tvrtke. Reference naše tvrtke ukljuèuju rad s malim i srednjim poduzetnicima, multinacionalnim kompanijama i državnim institucijama te jamèe našim sadašnjim i buduæim partnerima vrhunsku kvalitetu usluge, maksimalnu odgovornost i poštivanje rokova.
Copyright 2016. Biro energetika strojarska tehnika d.o.o.
Sva prava pridržana.