Energija i okoliš Energija je neraskidiva veza prirode i èovjeka. Brigom o prirodi, brinemo sami o sebi. Projekti energetske uèinkovitosti sa ciljem smanjenja potrošnje fosilnih goriva, smanjenjem emisije staklenièkih plinova, maksimalnog iskorištenja potencijala obnovljivih izvora, temeljne su odrednice sadašnjeg i buduæeg razvoja tvrtke. Sukladno tome je usmjerena kompletna struèno-tehnièka edukacija naših djelatnika. Nove tehnologije, nova saznanja su naša motivacija i osnova daljnjeg napredovanja tvrtke. Meðutim tehnièka rješenja bez financijsko-ekonomskih analiza nisu kompletno rješenje i to smo shvatili kroz izrade projekata energetske uèinkovitosti, a posebno kroz ESCO /energy service company/ projekte. Upravo ta poveznica ekonomije i tehnike je naša najveæa prednost i omoguæava nam sudjelovanje u kompleksnim investicijskim projektima gdje se od nas zahtijeva i ekonomska analiza primijenjenog tehnièkog rješenja za izradu financijskih studija.
Tijekom zadnjih 3-4 godine poslovno iskustvo i potreba na projektima energetske uèinkovitosti, izdignulo je Bestprojekt u jednu od vodeæih tvrtki na podruèju projektiranja sustava termo-energetike u Republici Hrvatskoj. Sa tog stanovišta prepoznati smo sa strane proizvoðaèa opreme ili tehnologije kao što su GE JENBACHER, THERMAX, DURR CYPLAN, EQTEC, THERMECO, VIESSMANN… Naši projekti takoðer omoguæavaju maksimalno sudjelovanje domaæih proizvoðaèa prilikom izrade predmetnih postrojenja, što sigurno doprinosi sudjelovanju i edukaciji domaæih radnika. Buduæi razvoj energetike u svakom sluèaju mora biti usmjeren na iskorištavanja energije biomase otpada (MSW, RDF,SRF..) koja za nas ne predstavlja problem veæ ogromni potencijal i to æe biti naša vodilja u narednom periodu. Prirodna biomasa predstavlja iscrpan materijal, ali otpad je neiscrpan izvor kao produkt naèina života koji nas neminovno okružuje i stalno nas upozorava na potrebu rješenja tog velikog problema. Obzirom da u opsegu naših projekata imamo reference na podruèju trigeneracije, kogeneracije, bioplinskih postrojenja, postrojenja na biomasu, korištenje plinskih kogeneracijskih turbina, CO2 dizalica topline, CNG&LNG postrojenja, uvjereni smo da samo takav pristup u kojem ne postoji granica primjena tehnièkog rješenja može voditi ka stalnom usavršavanju i poboljšanju naše usluge, te motivaciji vlastitih ljudi. ENERGETIKA – EKOLOGIJA – EKONOMIJA- EDUKACIJA
e4 = BESTPROJEKT


Copyright 2016. Biro energetika strojarska tehnika d.o.o.
Sva prava pridržana.